mandag, november 04, 2013

Gladsaxe Rusmiddelcenter

Gladsaxe Rusmiddel­center søger sund­heds­fag­lig med­arbejder (arkiv) til be­hand­lings­tilbud mål­rettet alkohol- og stof­afhængige.

Ansøgningsfrist fredag den 22. november 2013 kl. 12:00.

søndag, november 03, 2013

Vitamin D wiki

Vitamin D wiki — “The most vitamin D information on the web!”

mandag, oktober 21, 2013

De officielle kostråd

Fødevarestyrelsen har offent­lig­gjort ti offi­ci­elle kost­råd (arkiv). De nye anbefal­inger går blandt andet på mere fisk og mindre salt, og for første gang sætter Fødevare­styrelsen nu gram på hvor meget kød man bør spise.
 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv (arkiv)
 2. Spis frugt og mange grønt­sager (arkiv)
 3. Spis mere fisk (arkiv)
 4. Vælg fuldkorn (arkiv)
 5. Vælg magert kød og pålæg (arkiv)
 6. Vælg magre mejeri­produkter (arkiv)
 7. Spis mindre mættet fedt (arkiv)
 8. Spis mad med mindre salt (arkiv)
 9. Spis mindre sukker (arkiv)
 10. Drik vand (arkiv)
Kostrådene findes bl.a. osse som printer­venlig pjece.

lørdag, april 27, 2013

Medicinpriser

På medicinpriser.dk kan man bl.a. søge oplysninger om:
 • Priser på medicin (opdateres hver 14. dag)
 • Tilskudsydelser på de enkelte lægemidler (opdateres daglig)
 • Prisudvikling siden 1998
 • Vejledende beregning af egenbetaling

Dansk Patient-Sikkerheds-Database

Dansk Patient-Sikkerheds-Database er sundheds­væsnets rapporterings­system, hvor man kan ind­rapportere util­sigtede hændelser (“uth'er”).
Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skade­voldende eller kunne have været skade­voldende. En util­sigtet hændelse om­fatter en begiven­hed, der fore­kommer i forbind­else med sund­heds­faglig virk­somhed, herunder præ­hospital ind­sats eller i forbind­else med for­syning af og informa­tion om læge­midler.

mandag, december 24, 2012

Instruksen

Sundhedsfaglig vidensdeling

Instruksen.dk er en portal for sund­heds­fag­lig videns­deling.  Den hen­vender sig til læger, syge­plejer­sker og studerende.  Portalen bruges og udvikles på danske hospi­taler, og findes også gratis til iPhone og Androïd.


fredag, november 16, 2012

Behandling af stofmisbrugere


Sundhedsstyrelsen har udgivet to vejledninger, der skal medvirke til at nedbringe sygelighed og dødelighed i forbindelse med stofmisbrug:

Behandling af kokainmisbrug

Vejledningen om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer skal sikre, at patienter, der har et misbrug af disse stoffer, bliver diagnosticeret og behandlet korrekt. 
Brug af kokain og andre centralstimulerende stoffer forekommer i brede kredse af samfundet. Mange opfatter ikke sig selv som misbrugere, og søger sjældent behandling i behandlingssystemet for stofmisbrugere. Samtidigt registreres flere indlæggelser med kokainforgiftninger fra landets skadestuer og det psykiatriske behandlingssystem.
De helbredsmæssige skadevirkninger er mangeartede og kan være ganske alvorlige, ultimativt dødelige. De identificeres sjældent af sundhedspersonalet som værende relateret til misbruget. Vejledningen beskriver derfor de symptomer, lægen skal være opmærksom på, samt den lægelige behandling af personer med misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer.

Rusmiddelforgiftning

Akutte rusmiddelforgiftninger kan medføre komplekse kliniske tilstande, som særligt optræder ved blan-dingsmisbrug, og som i værste fald kan medføre døden.
Vejledningen om rusmiddelforgiftning skal medvirke til at sikre en relevant og tilstrækkelig behandling af patienter med akutte rusmiddelforgiftninger, uanset hvilket rusmiddel der er årsag til forgiftningen.
Rusmidler omfatter blandt andet opioider, centralstimulerende stoffer, hallucinogener, cannabis, benzodiazepiner og alkohol. Størstedelen af de akutte rusmiddelforgiftninger skyldes en blanding af flere rusmidler. Vejledningen beskriver dels symptomer og dels den lægelige behandling, som patienter med akutte rusmiddelforgiftninger skal modtage i akutmodtagelser, herunder på de somatiske og psykiatriske skadestuer.
Vejledningerne er en præciserering af den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal udvise ved behandling af patienter med akutte rusmiddelforgiftninger og personer med misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer.