onsdag, august 16, 2006

Referenceværdier for blodprøvesvar

Jeg har forsøgvis stykket en referencetabel sammen af værdier fundet i metodeblade fra klinisk-biokemisk afdeling (a-h, i-å). Nogle analyser så exotiske ud, og andre havde normalvædier der var svære at sætte op i tabel, så jeg har ikke medtaget alle værdier.

Tabellen kan hentes som pdf: labref.pdf

Ingen kommentarer: