torsdag, november 29, 2007

Gastroparese

Hvorfor har jeg ondt i maven? Hvorfor bliver jeg så mæt, når jeg kun har spist en halv rundtenom rugbrød? Skal jeg have kvalme resten af livet? Hvordan er det nu maven fungerer? Hvilke under­søgelser skal jeg til? Kan medicin hjælpe? Spørgsmålene er mange når man dia­gnosticeres med gastro­parese.

tirsdag, november 20, 2007

Kunsten at seponere lægemidler

Det ofte sværere at seponere en medicinsk behandling, end at starte den. Seponering af medicin er desuden et emne, der er dårligt belyst i den viden­skabe­lige litteratur. Alligevel er emnet evigt aktuelt i forhold til at mindske risikoen for medicinerings­fejl, bivirk­ninger og uheldig poly­farmaci. IRF gennemgår derfor de forskellige aspekter af at stoppe en medicinsk behand­ling, og giver forslag til nedtrapning af eksisterende irrationel lang­varig behand­ling, fx af anti­psykotika og sove­medicin til ældre, steroid og anti­depressiv medicin:

Acem

Acem-meditation er en enkel teknik, som alle kan lære. Vigtige resultater er afspænding, mindre stress, mere energi og personlig udvikling. Teknikken er udviklet i Skandinavien gennem mere end 40 år og er baseret på en psykologisk forståelse af meditation.

Acem (udtales “akem”) er ingen forkortelse, men et konstrueret navn. Det er en frivillig organisation med stor undervisnings­virksomhed drevet med ikke-økonomisk formål. Målet er at stimulere menneskelig vækst og udvikling. Acem blev stiftet i 1966 og er i dag den største meditations­organisation i Norge.

Diabetes

Omslaget til “Diabetes” Jannik Hilsted, Knut Borch-Johnsen & Jens Sandahl Christiansen, red. (2007): Diabetes

Bogen er skrevet med vægt på de specielle forhold der kan gøre sig gældende i dansk diabeto­logi, og med fokus på de specielle tvær­faglige og tvær­sektionelle samarbejds­relationer som er vigtige i moderne diabeto­logi. Dansk diabeto­logi har traditioner på det kliniske og især det forsknings­mæssige område, og behandlingen af diabetes­patienter indtager en frem­trædende plads i det danske sundheds­væsen. Denne bog har derfor fokus på de seneste forsknings­resultater og resultater fra store kontrollerede kliniske under­søgelser. Bogen henvender sig til alle inden for sundheds­væsnet — specielt læger, syge­plejersker og terapeuter der har brug for en over­skuelig og opdateret viden inden for diabetologi.
Isbn 978-87-628-0532-3

tirsdag, november 13, 2007

Immun Defekt Foreningen

Immun­defekt­foreningen har til formål er at samle alle patienter med immun­defekt og deres pårørende, samt alle personer som er interesserede i immun­defekt­patienters problemer, i en organisation som skal tilgodese disse patienters interesser.

mandag, november 12, 2007

THI KompetenceCenter

THI Høreafdelingen er et kompetence­center der til­byder voksne med høre­problemer under­visning, råd­givning og vej­ledning i for­bindelse med:

 • Brug af høreapparat
 • Høretekniske hjælpemidler
 • Kommunikation
 • Tegnstøttet kommunikation
 • Tinnitus og hyperacusis
 • Ménière
 • Artikulation
 • Cocleaimplant

søndag, november 11, 2007

Gigtforeningen

Gigtforeningen — for alle med ondt i led, ryg og muskler

Ménière- og Tinnitusforeningen

Ménière- og Tinnitus­foreningen en patient­forening under Høre­foreningen.

lørdag, november 10, 2007

Cure4You

Cure4You — find læger og speciallæger.

EuroSurveillance

EuroSurveillance — Peer-reviewed European information on communicable disease surveillance and control:

EuroSurveillance is a leading independent European scientific journal devoted to the epidemiology, surveillance, prevention and control of communicable diseases. It is published by the European Centre for Disease Prevention and Control (ecdc) in Stockholm, Sweden. EuroSurveillance is available in three separate formats: a weekly online release, concentrating on timely dissemination of preliminary and short outbreak reports, and new developments concerning communicable diseases relevant to Europe; a monthly online release, which features longer, in-depth analyses of outbreaks and the epidemiology of infectious diseases as well as articles on policies and guidance for the prevention of communicable diseases; and a quarterly print edition, which compiles material from the monthly and weekly releases. In addition, e-alerts are sometimes released on events that need to be urgently communicated to the readers for rapid public health action.

European Centre for Disease Prevention and Control

The European Centre for Disease Prevention and Control (ecdc) was established in 2005. It is an eu agency with aim to strengthen Europe's defences against infectious diseases. It is seated in Stockholm, Sweden.

Ecdc's mission is to identify, assess and communicate current and emerging threats to human health posed by infectious diseases.

In order to achieve this mission, ecdc works in partnership with national health protection bodies across Europe to strengthen and develop continent-wide disease surveillance and early warning systems. By working with experts throughout Europe, ecdc pools Europe’s health knowledge, so as to develop authoritative scientific opinions about the risks posed by current and emerging infectious diseases.

tirsdag, november 06, 2007

National Rekommandationsliste

National Rekommandationsliste

Den nationale rekommandations­liste har til formål at støtte lægers ordination, hvad angår valget mellem tilgængelige, analoge præparater. Listen indeholder generelt ikke behandlings­vejledninger.

Basis for listens anbefalinger er en vurdering af evidens for virkning og sikkerhed ved behandling med tilgængelige, analoge præparater. Listen vil således indeholde en vurdering af, om midler i samme klasse har forskellige egen­skaber, som har klinisk relevans. Det vil af anbefalingerne fremgå, om man bør fore­trække et eller flere midler fremfor andre, eller om de kliniske virkninger indenfor anerkendte indikationer er lige­værdige. Det vil også fremgå, om man derfor kan basere sit valg mellem midlerne på andre hensyn end virkning og bivirkning.
Region Hovedstadens Apotek
Marielundsvej 25
2730 Herlev

onsdag, oktober 31, 2007

European Influenza Surveillance Scheme

Influenza-aktivitet i Europa for uge 42, 2007 EISS overvåger influenza­aktiviteten i Europa fra uge 40 til uge 20 det følgende år.

tirsdag, oktober 30, 2007

Job i svinestalden

DR Nyheder / Penge skriver:

Flere svineproducenter har rigtig, rigtig gode erfaringer med ansættelse af tidligere social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Selv siger de, at arbejdet i staldene er mindre stressende end arbejdet i sundhedssektoren. Lønnen er mindst ligeså god, og de arbejder stadig med levende væsener, sagde Orla Grøn Pedersen som optakt til årsmødet.
Øf!

tirsdag, oktober 23, 2007

FOA og PenSam er kærester

I overenskomstens § 10b kan man læse:

§ 10B. Pension (fra den 01-04-2006 gælder følgende):

Stk. 1
For social- og sundheds­assistenter, social- og sundheds­hjælpere og for syge­hjælpere, beskæftigelses­vejledere, plejehjems­assistenter og plejere oprettes en pensions­ordning i Pen-Sam Gruppen fra ansættelses­tidspunktet.
Så meget for “frit” pensionsvalg…

søndag, oktober 21, 2007

Where there is no doctor

Omslaget til “Where there is no doctor“

A village health care handbook for Africa

fredag, oktober 19, 2007

Hold A, april 2006

Sosu·C, Brøndby, Hold A, april 2006.

tirsdag, oktober 16, 2007

Folkesundhed

Folkesundhed.dk henvender sig til beslutningstagere, planlæggere og praktikere, der arbejder med forebyggelse. Netstedet drives af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på vegne af de 12 ministerier bag regeringsprogrammet Sund hele livet.

mandag, oktober 15, 2007

Håndsprit

WHO anbefaler følgende opskrift, der giver en færdig blanding bestående af 80 % ethanol, 1,45 % glycerol og og 0,125 % brintoverilte:

Ingredienser

 • 833,3 mL ethanol 96 % v/v
 •  41,7 mL brintoverilte 3 % v/v
 •  14,5 mL glycerol 98 %
Fremgangsmåde

Ingredienserne fyldes i en flaske der kan rumme 1 liter, og der fyldes op til 1.000 mL med destilleret eller kogt og afkølet vand. Flasken rystes grundigt for at blande indholdet.

onsdag, september 19, 2007

tirsdag, september 18, 2007

Bedre motion

www.bedremotion.dk er der adgang til en række øvelses­programmer i form af billeder, tekst og video­klip. Gigt­foreningen har tilrettelagt følgende øvelses­programmer:

fredag, september 07, 2007

Ny karakterskala

Læs Undervisningministeriets side om 7-trins-skalaen.

lørdag, august 25, 2007

Medicinkombination

Medicin­kombination kan man søge på samtidig brug af medicin, natur­lægemidler, stærke vitaminer og mineraler og grapefrugt­juice. Man kan søge på enten navn eller indholds­stof.

Et lignende netsted, som sikkert har samme tiltænkte funktion, men som har en forfærdelig brugergrænseflade, er Interaktions­databasen.

Begge netsteder drives af Lægemiddelstyrelsen.

onsdag, august 22, 2007

Sårbogen

Sårbogen er et interaktivt uafhængigt fagligt forum for sundhedspersonale med interesse for sårbehandling.

Såralgoritme

Dansk Selskab for Sårheling har udgivet en såralgoritme, som er en forenkling af de af og til komplicerede sårforhold. Den består af to a4-sider og kan downloades som pdf (66 kb).

søndag, august 19, 2007

søndag, juli 08, 2007

Bogpriser

Det kan betale sig at se sig for når man køber bøger, for når studiebøgerne sælges på sosu-skolen er det sjældent til favorable priser.

Bogpriser.dk samler priser på bøger fra 30 boghandlere. Fx ligger prisen for bogen “Kultur- og aktivitetsfag” i skrivende stund fra 215 til 258 kr. uden fragt (fra 249 til 303 kr. med fragt). Der kan altså være en hel del penge at spare.

Vold som udtryksform

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl. Vold som udtryksform er navnet på en landsdækkende indsats, der skal sikre formidling af viden, metoder og erfaringer med voldsforebyggelse på kommunale og regionale arbejdspladser, og har som mål at begrænse volden og dens skadevirkninger på regionale bo- og servicetilbud, hospitaler, institutioner mv.

mandag, juli 02, 2007

Wound Care Information Network

For hard to heal wounds: wcni.

lørdag, januar 27, 2007

Human Metabolome Database

The Human Metabolome Database” er et elektronisk opslagsværk der indeholder detaljeret information om lavmolekylære metabolitter i menneskekroppen – såvel vand- og fedtopløselige metabolitter, som almindelige (> 1 mM) eller sjældne (< 1 nM).

søndag, januar 14, 2007

Web Cite

Endnu et citationsværktøj. Hvis man er bange for at en online-artikel, man ønsker at citere, forsvinder, kan man lagre en kopi i WebCite.

Jeg prøvede for sjov skyld at tage http://xrl.us/husted2004 (kort link til lang url på Ugeskrift for Læger). På WebCite kommer det til at se således ud: http://webcitation.org/5ImKGaPzW.

Man kan taste data ind på http://webcitation.org/archive og på http://webcitation.org/bookmarklet kan man lave et bookmarklet.

Cite Bite

Cite Bite er et værktøj der lader en linke til en given side på nettet og fremhæve et udsnit af texten.

Se fx http://citebite.com/p7m6k8h9unjx.

lørdag, januar 13, 2007

Fødevaredatabanken

Fødevaredatabanken indeholder oplysninger om næringsstofindholdet i en lang række danske og udenlandske fødevarer:

lørdag, januar 06, 2007

Praktisk Medicin

Praktisk Medicin er en internet­udgave af bogen “PM Praktisk Medicin”, som udgives af Three Doctors AB, og som indeholder meget komprimeret information om de mest almindelige sygdomme.