tirsdag, oktober 23, 2007

FOA og PenSam er kærester

I overenskomstens § 10b kan man læse:

§ 10B. Pension (fra den 01-04-2006 gælder følgende):

Stk. 1
For social- og sundheds­assistenter, social- og sundheds­hjælpere og for syge­hjælpere, beskæftigelses­vejledere, plejehjems­assistenter og plejere oprettes en pensions­ordning i Pen-Sam Gruppen fra ansættelses­tidspunktet.
Så meget for “frit” pensionsvalg…

Ingen kommentarer: