torsdag, november 29, 2007

Gastroparese

Hvorfor har jeg ondt i maven? Hvorfor bliver jeg så mæt, når jeg kun har spist en halv rundtenom rugbrød? Skal jeg have kvalme resten af livet? Hvordan er det nu maven fungerer? Hvilke under­søgelser skal jeg til? Kan medicin hjælpe? Spørgsmålene er mange når man dia­gnosticeres med gastro­parese.

tirsdag, november 20, 2007

Kunsten at seponere lægemidler

Det ofte sværere at seponere en medicinsk behandling, end at starte den. Seponering af medicin er desuden et emne, der er dårligt belyst i den viden­skabe­lige litteratur. Alligevel er emnet evigt aktuelt i forhold til at mindske risikoen for medicinerings­fejl, bivirk­ninger og uheldig poly­farmaci. IRF gennemgår derfor de forskellige aspekter af at stoppe en medicinsk behand­ling, og giver forslag til nedtrapning af eksisterende irrationel lang­varig behand­ling, fx af anti­psykotika og sove­medicin til ældre, steroid og anti­depressiv medicin:

Acem

Acem-meditation er en enkel teknik, som alle kan lære. Vigtige resultater er afspænding, mindre stress, mere energi og personlig udvikling. Teknikken er udviklet i Skandinavien gennem mere end 40 år og er baseret på en psykologisk forståelse af meditation.

Acem (udtales “akem”) er ingen forkortelse, men et konstrueret navn. Det er en frivillig organisation med stor undervisnings­virksomhed drevet med ikke-økonomisk formål. Målet er at stimulere menneskelig vækst og udvikling. Acem blev stiftet i 1966 og er i dag den største meditations­organisation i Norge.

Diabetes

Omslaget til “Diabetes” Jannik Hilsted, Knut Borch-Johnsen & Jens Sandahl Christiansen, red. (2007): Diabetes

Bogen er skrevet med vægt på de specielle forhold der kan gøre sig gældende i dansk diabeto­logi, og med fokus på de specielle tvær­faglige og tvær­sektionelle samarbejds­relationer som er vigtige i moderne diabeto­logi. Dansk diabeto­logi har traditioner på det kliniske og især det forsknings­mæssige område, og behandlingen af diabetes­patienter indtager en frem­trædende plads i det danske sundheds­væsen. Denne bog har derfor fokus på de seneste forsknings­resultater og resultater fra store kontrollerede kliniske under­søgelser. Bogen henvender sig til alle inden for sundheds­væsnet — specielt læger, syge­plejersker og terapeuter der har brug for en over­skuelig og opdateret viden inden for diabetologi.
Isbn 978-87-628-0532-3

tirsdag, november 13, 2007

Immun Defekt Foreningen

Immun­defekt­foreningen har til formål er at samle alle patienter med immun­defekt og deres pårørende, samt alle personer som er interesserede i immun­defekt­patienters problemer, i en organisation som skal tilgodese disse patienters interesser.

mandag, november 12, 2007

THI KompetenceCenter

THI Høreafdelingen er et kompetence­center der til­byder voksne med høre­problemer under­visning, råd­givning og vej­ledning i for­bindelse med:

  • Brug af høreapparat
  • Høretekniske hjælpemidler
  • Kommunikation
  • Tegnstøttet kommunikation
  • Tinnitus og hyperacusis
  • Ménière
  • Artikulation
  • Cocleaimplant

søndag, november 11, 2007

Gigtforeningen

Gigtforeningen — for alle med ondt i led, ryg og muskler

Ménière- og Tinnitusforeningen

Ménière- og Tinnitus­foreningen en patient­forening under Høre­foreningen.

lørdag, november 10, 2007

Cure4You

Cure4You — find læger og speciallæger.

EuroSurveillance

EuroSurveillance — Peer-reviewed European information on communicable disease surveillance and control:

EuroSurveillance is a leading independent European scientific journal devoted to the epidemiology, surveillance, prevention and control of communicable diseases. It is published by the European Centre for Disease Prevention and Control (ecdc) in Stockholm, Sweden. EuroSurveillance is available in three separate formats: a weekly online release, concentrating on timely dissemination of preliminary and short outbreak reports, and new developments concerning communicable diseases relevant to Europe; a monthly online release, which features longer, in-depth analyses of outbreaks and the epidemiology of infectious diseases as well as articles on policies and guidance for the prevention of communicable diseases; and a quarterly print edition, which compiles material from the monthly and weekly releases. In addition, e-alerts are sometimes released on events that need to be urgently communicated to the readers for rapid public health action.

European Centre for Disease Prevention and Control

The European Centre for Disease Prevention and Control (ecdc) was established in 2005. It is an eu agency with aim to strengthen Europe's defences against infectious diseases. It is seated in Stockholm, Sweden.

Ecdc's mission is to identify, assess and communicate current and emerging threats to human health posed by infectious diseases.

In order to achieve this mission, ecdc works in partnership with national health protection bodies across Europe to strengthen and develop continent-wide disease surveillance and early warning systems. By working with experts throughout Europe, ecdc pools Europe’s health knowledge, so as to develop authoritative scientific opinions about the risks posed by current and emerging infectious diseases.

tirsdag, november 06, 2007

National Rekommandationsliste

National Rekommandationsliste

Den nationale rekommandations­liste har til formål at støtte lægers ordination, hvad angår valget mellem tilgængelige, analoge præparater. Listen indeholder generelt ikke behandlings­vejledninger.

Basis for listens anbefalinger er en vurdering af evidens for virkning og sikkerhed ved behandling med tilgængelige, analoge præparater. Listen vil således indeholde en vurdering af, om midler i samme klasse har forskellige egen­skaber, som har klinisk relevans. Det vil af anbefalingerne fremgå, om man bør fore­trække et eller flere midler fremfor andre, eller om de kliniske virkninger indenfor anerkendte indikationer er lige­værdige. Det vil også fremgå, om man derfor kan basere sit valg mellem midlerne på andre hensyn end virkning og bivirkning.
Region Hovedstadens Apotek
Marielundsvej 25
2730 Herlev