tirsdag, november 20, 2007

Kunsten at seponere lægemidler

Det ofte sværere at seponere en medicinsk behandling, end at starte den. Seponering af medicin er desuden et emne, der er dårligt belyst i den viden­skabe­lige litteratur. Alligevel er emnet evigt aktuelt i forhold til at mindske risikoen for medicinerings­fejl, bivirk­ninger og uheldig poly­farmaci. IRF gennemgår derfor de forskellige aspekter af at stoppe en medicinsk behand­ling, og giver forslag til nedtrapning af eksisterende irrationel lang­varig behand­ling, fx af anti­psykotika og sove­medicin til ældre, steroid og anti­depressiv medicin:

Ingen kommentarer: