tirsdag, november 06, 2007

National Rekommandationsliste

National Rekommandationsliste

Den nationale rekommandations­liste har til formål at støtte lægers ordination, hvad angår valget mellem tilgængelige, analoge præparater. Listen indeholder generelt ikke behandlings­vejledninger.

Basis for listens anbefalinger er en vurdering af evidens for virkning og sikkerhed ved behandling med tilgængelige, analoge præparater. Listen vil således indeholde en vurdering af, om midler i samme klasse har forskellige egen­skaber, som har klinisk relevans. Det vil af anbefalingerne fremgå, om man bør fore­trække et eller flere midler fremfor andre, eller om de kliniske virkninger indenfor anerkendte indikationer er lige­værdige. Det vil også fremgå, om man derfor kan basere sit valg mellem midlerne på andre hensyn end virkning og bivirkning.
Region Hovedstadens Apotek
Marielundsvej 25
2730 Herlev

Ingen kommentarer: