mandag, november 12, 2007

THI KompetenceCenter

THI Høreafdelingen er et kompetence­center der til­byder voksne med høre­problemer under­visning, råd­givning og vej­ledning i for­bindelse med:

  • Brug af høreapparat
  • Høretekniske hjælpemidler
  • Kommunikation
  • Tegnstøttet kommunikation
  • Tinnitus og hyperacusis
  • Ménière
  • Artikulation
  • Cocleaimplant

Ingen kommentarer: