tirsdag, august 26, 2008

Endokrinologisk Afd., Herlev

Medicinsk Endo­krino­logisk Afdeling J har en selv­stændig hjemme­side med afdelingens anbefalede vej­led­ninger. Vej­led­ningerne om­handler blandt andet under­søgelse og behand­ling af endo­krino­logiske og intern medi­cinske lidel­ser som fx sukker­syge, struma, knogle­skørhed eller ryger­lunger.