onsdag, september 17, 2008

Autorisation af social- og sundhedsassistenter

Den 12. juni 2008 vedtog Folke­tinget at der pr. 1. oktober 2008 ind­føres en auto­risa­tions­ord­ning for social- og sund­heds­assi­stenter, hvil­ket betyder at alle med en dansk eller uden­landsk uddan­nelse som social– og sund­heds­assi­stent kan søge om auto­risa­tion.

Loven med­fører at kun per­soner der har auto­risa­tion som social- og sund­heds­assi­stent, må kalde sig social- og sund­heds­assi­stent.

I perioden 1. oktober 2008 – 1. oktober 2009 er det muligt for tid­ligere ud­dan­nede social- og sund­heds­assi­stenter at søge om Sund­heds­styrel­sens auto­risa­tion. Social– og sund­heds­assi­stenter der er ud­dan­net efter 1. oktober 2008 kan søge om auto­risa­tion umiddel­bart efter be­stået eksamen.

Der bliver et gebyr på 287 kr. for at søge om autorisation.

Der kan søges om auto­risa­tion fra den 1. oktober 2008, hvor der vil være ansøg­nings­skema, vej­led­ning og øvrig informa­tion hos Sund­heds­styrel­sen.

Ingen kommentarer: