onsdag, september 10, 2008

Evidensbaserede kliniske retningslinjer for injektion af insulin til voksne med diabetes mellitus

Birtha Hansen, Grete Kirketerp, Gitte Ehlers, Elisabeth Nordentoft og Grethe Hansen (2006): Evidens­baserede kliniske retnings­linjer for injek­tion af insulin til voksne med diabetes mellitus

Hæftet indeholder

Metode, fore­komst af dia­betes melli­tus, behand­ling af dia­betes melli­tus, hudens op­byg­ning og funk­tion, insulin­behand­ling og insulin­typer, injek­tions­steder, adherence, insulin­injek­tions­proces­sen, injek­tions­vinkel, valg af nåle­længde, afsprit­ning af huden før injek­tion, gen­brug af insulin­nåle til pen­systemer, bort­skaf­felse af nåle og insulin­penne, infek­tions­risiko, gene­relle retnings­linjer for injek­tion af insulin til voksne samt litteratur­liste og bilag.
Isbn 87-7266-298-0

Ingen kommentarer: