søndag, september 07, 2008

Rusmidlernes biologi

— om hjernen, sprut og stoffer

Resumé:

De fleste unge har prøvet at drikke alkohol og en mindre del har eks­peri­men­teret med ille­gale stof­fer. Mange vil kunne nikke gen­kendende til for­nem­melsen af ikke at have kontrol over sine bevægel­ser og føle sig over­modig efter et par øl. Men hvor­for rea­gerer man som man gør, når man er beruset? På trods af et højt oplys­nings­niveau og person­lige erfaringer med rus­midler, er det de færreste, der (selv i ædru til­stand) ved, hvad rus­midlerne egent­lig gør ved kroppen og hjernen. I »Rusmidlernes biologi« beskriver for­fatteren, special­læge i psykiatri Henrik Rindom, hvor­dan rus­midlerne på­virker den menneske­lige organisme.

Ingen kommentarer: