lørdag, oktober 11, 2008

Akutte medicinske tilstande

bogforside af
Ole Østergaard Thomsen,
Nina Gotfredsen,
Merete Hippe,
Mads Engelmann &
Christina Rostrup Kruuse

Akut­te medi­cin­ske til­stande er en klas­siker i kittel­lommen. Bogen er vel­egnet til hur­tig dia­gnos­tik og be­hand­ling af livs­truende medi­cin­ske syg­domme. Akutte medi­cin­ske til­stande har i mange år været uund­vær­lig for per­so­na­let der arbejder på landets skade­stuer, mod­tage­centre og inten­siv­afdel­inger.
7. udgave, 2. oplag, FADL Forlag, 2007.
ISBN 978-87-7749-466-6

Ingen kommentarer: