torsdag, oktober 16, 2008

Globalt initiativ for KOL

GOLD er et inter­natio­nalt pro­gram — star­tet af førende lunge­eks­per­ter og who — med det for­mål at be­kæmpe kol-epidemien. GOLD ud­giver glo­bale ret­nings­linjer for ud­red­ning og be­hand­ling af kol, som er den aner­kendte stan­dard i hele verden. GOLD har osse intro­du­ceret Inter­natio­nal KOL-Dag, som i 2008 af­holdes ons­dag den 19. novem­ber.

Se osse GOLD International.

Ingen kommentarer: