fredag, oktober 03, 2008

Håndhygiejne

Interaktivt undervisningsmateriale om hygiejne

Under­vis­nings­materialer om hygi­ejne i sund­heds­sektoren er et led i be­stræb­elserne på at reducere antal­let af syge­hus­infek­tioner.
Under­vis­nings­materialerne er baseret på litteratur­studier og på kva­li­ta­tive og kvan­ti­ta­tive under­søgelser.

Ingen kommentarer: