søndag, oktober 12, 2008

Hjertestarter

Formålet med hjerte­starter.dk er at ud­brede kend­skabet til og brugen af halv­auto­ma­tiske hjerte­startere (de­fi­bril­la­torer), for at øge antal­let af danskere (sic!) der over­lever et hjerte­stop.

Ingen kommentarer: