tirsdag, oktober 21, 2008

IKAS

Intitut for Kvalitet og Akkreditering i Sundheds­væsenet har det over­ordnede ansvar for Den Danske Kvalitets­models strategi, udvikling og plan­lægning, og IKAS skal fore­stå akkre­di­te­ringen af de om­fattede insti­tu­tioner og råd­give insti­tu­tio­nerne i akkre­di­te­rings­perioden.

Ingen kommentarer: