tirsdag, oktober 21, 2008

Operation Life

Operation Life er en lands­dækkende kam­pagne for kvali­tet og patient­sikker­hed på danske syge­huse, og hen­vender sig til alle syge­huse i Danmark.

Ingen kommentarer: