tirsdag, oktober 07, 2008

Snak om KOL

Netværket for patienter med kol og på­rørende:

Snak om kol er et sam­arbejde mellem Dan­marks Lunge­forening, www.sund­hed.dk og Region Midt­jylland.

Ingen kommentarer: