fredag, oktober 03, 2008

Stikboksen

— et resursested om stikskader på sygehuse

Stikboksen er et værktøj primært for sikker­heds­repræ­sen­tanter, ledere og sikker­heds­ledere på syge­husene.

Hjemmesiden handler pri­mært om stik­uheld, men for­holder sig også til andre uheld hvor krop­pen bliver udsat for frem­med blod eller andet poten­tielt smitte­farligt materiale.

Ingen kommentarer: