mandag, november 04, 2013

Gladsaxe Rusmiddelcenter

Gladsaxe Rusmiddel­center søger sund­heds­fag­lig med­arbejder (arkiv) til be­hand­lings­tilbud mål­rettet alkohol- og stof­afhængige.

Ansøgningsfrist fredag den 22. november 2013 kl. 12:00.

søndag, november 03, 2013

Vitamin D wiki

Vitamin D wiki — “The most vitamin D information on the web!”

mandag, oktober 21, 2013

De officielle kostråd

Fødevarestyrelsen har offent­lig­gjort ti offi­ci­elle kost­råd (arkiv). De nye anbefal­inger går blandt andet på mere fisk og mindre salt, og for første gang sætter Fødevare­styrelsen nu gram på hvor meget kød man bør spise.
 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv (arkiv)
 2. Spis frugt og mange grønt­sager (arkiv)
 3. Spis mere fisk (arkiv)
 4. Vælg fuldkorn (arkiv)
 5. Vælg magert kød og pålæg (arkiv)
 6. Vælg magre mejeri­produkter (arkiv)
 7. Spis mindre mættet fedt (arkiv)
 8. Spis mad med mindre salt (arkiv)
 9. Spis mindre sukker (arkiv)
 10. Drik vand (arkiv)
Kostrådene findes bl.a. osse som printer­venlig pjece.

lørdag, april 27, 2013

Medicinpriser

På medicinpriser.dk kan man bl.a. søge oplysninger om:
 • Priser på medicin (opdateres hver 14. dag)
 • Tilskudsydelser på de enkelte lægemidler (opdateres daglig)
 • Prisudvikling siden 1998
 • Vejledende beregning af egenbetaling

Dansk Patient-Sikkerheds-Database

Dansk Patient-Sikkerheds-Database er sundheds­væsnets rapporterings­system, hvor man kan ind­rapportere util­sigtede hændelser (“uth'er”).
Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skade­voldende eller kunne have været skade­voldende. En util­sigtet hændelse om­fatter en begiven­hed, der fore­kommer i forbind­else med sund­heds­faglig virk­somhed, herunder præ­hospital ind­sats eller i forbind­else med for­syning af og informa­tion om læge­midler.